Hoe ver moeten we gaan met seksrobots?

Afb. Erotische robots in opkomst.
“Er is een groeiende behoefte aan menselijke robots. Door gebrekkige technologie zien we robots nu nog als machines en objecten, maar dat gaat veranderen. In de toekomst beschouwen we ze ook als persoonlijkheden. Dan ontstaan er meer emotionele relaties”

Chines sexrobot

Afb: Chinese sexrobots enorm in opkomst

Niet iedereen is blij met de opkomst van seks- en liefdesrobots. Sommige wetenschappers zijn bang voor een afname van menselijke interactie als robots verder worden ontwikkeld. “Het kan leiden tot een vertekend beeld van seksualiteit, minder kinderen en minder huwelijken”, (Kathleen Richardson)

Yann Zhang ziet in robots juist een oplossing voor gedwongen prostitutie en mensenhandel. “Het is niet ondenkbaar dat robots illegale prostituees gaan vervangen.” “Net als dat mensen een seksuele voorkeur hebben voor een geslacht, gaan sommige mensen een voorkeur ontwikkelen voor robots. Dat betekent niet dat er geen menselijke relaties meer worden aangegaan.”

Wetenschap

Binnen het gebied van de Human-Robot Interactie, is de afgelopen jaren belangstelling ontstaan voor de meer persoonlijke aspecten van de menselijke relaties met deze kunstmatige partners. Deze toename heeft niet alleen plaatsgevonden bij het grote publiek, zoals blijkt uit een toename van de dekking in de gedrukte media, tv-documentaires en speelfilms, maar ook binnen de academische gemeenschap.

Blond sexrobot

Afb. Sexrobots in alle kleuren en maten.

Congres

In december wordt er voor de tweede keer een congres, love and sex with robots, georganiseerd waarin de diverse aspecten van seksrobots worden besproken.

Bronmateriaal: robots.nu – NOS op 3 – in-de-toekomst-beschouwen-we-seksrobots-als-persoonlijkheden